DOEL VAN DE OPLEIDING:
Ontsteek de harten voor grootheid!

TRAINING

CONFERENTIE (1H30-2H00)

Een conferentie over Deugdzaam Leiderschap maakt het mogelijk om het hele systeem van Deugdzaam Leiderschap in grote lijnen te ontdekken. Een conferentie lokt vaak de wens uit om zich in het systeem te verdiepen.

 

SEMINARIE (2 DAGEN)


Een seminarie over Deugdzaam Leiderschap verloopt in verschillende modules verspreid over 2 dagen. De pauzes laten de deelnemers toe om uit te wisselen met Alexandre Havard.

Deugdzaam Leiderschap is voor de wil, de intelligentie, maar vooral het hart. Het is een levensideaal (de grootsheid opwekken bij zichzelf en de anderen) en geen techniek, noch een kwestie van organisatie of van biologisch talent.

De grondslagen en de essentie van het Deugdzame Leiderschap worden in ieder geval besproken. Daarom komen het karakter, de fundamentele deugden van de mens, en de specifieke deugden van de leider (grootmoedigheid en nederigheid) aan bod. Het is inderdaad zo dat niemand als leider geboren wordt, maar wel dat iedereen een leider kan worden door aan zijn karakter te werken.

We bespreken dan ook ons temperament (sterke en zwakke punten), de deugd die ons het meest uitdaagt (om een ​​strategie voor persoonlijke groei op te bouwen), ethiek (gebaseerd op regels vs. gebaseerd op deugd), en de persoonlijke missie.

Deze twee dagen helpen de deelnemers om zichzelf en de mensen om hen heen beter te leren kennen en om concrete manieren te ontdekken om deugdzame leiders te worden in hun gezin, op hun werkplek, in hun hobby’s, enz. Na de training ontvangt elke deelnemer een maandelijks email waarin specifieke aandacht is geschonken aan een deel van het seminarie, om hem gedurende 3 opeenvolgende jaren dagelijks te helpen.